Loading...

Energiaaudit

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab energiakasutust sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate energiakadudest ja võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks.

Energiaaudit toob esile renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega. Olukorra uuringuna on energiaaudit kasulik vahend, mis aitab koostada pikaajalist renoveerimise kava. Korterelamute korral on audit ka eelduseks pankadest renoveerimislaenu või SA Kredex’ist renoveerimistoetuse saamiseks.

Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest komponentidest:

  • objekti kirjeldus
  • objekti andmed
  • lühiülevaade tehnilisest olukorrast
  • energeetiline olukord
  • ülevaade energiasäästu meetmetest
  • elanike maksekoormuse muutus
  • kokkuvõte ja soovitused

Energiaauditi juurde kuulub sisekliima mõõtmine ja tellija soovil ka termopildistamine.

Enam levinud energiaauditi objektideks võib pidada:

  • kortermajad
  • avalikud- ja ärihooned
  • suurettevõtted