Loading...

Ettevõttest

Arton Energy OÜ äriideeks on pakkuda kvaliteetset, korrektset ja tähtaegselt valmivat energeetika, energia- ja ressursitõhususe alaseid konsultatsiooni– ja mõõtmise teenuseid era- ja äriklientidele Baltikumis ja Skandinaavias.

Meil on kahekümne aastane erialane töökogemus. Ettevõte poolt pakutavad teenused aitavad klientidel saada vastuseid ja teha õigeid otsuseid:

  • Energiatõhususe küsimuste lahendamiseks
  • Ressursitõhususe küsimuste lahendamiseks
  • Hoonete rekonstrueerimiseks
  • Energiamajanduse korraldamiseks

Arton Energy OÜ sai toetust LEADER programmist termokaamera, blower-door ehk alarõhutestseadme ja sisekliima logerite soetamiseks:

  • termokaamera Fluke TiS75
  • alarõhutestseade Minneapolis BlowerDoor MiniFan (DakkS kalibreering, anemomeeter Testo425, laptop alus, suitsupliaats
  • 5 temperatuuri, õhuniiskuse ja CO2 mõõtmise ehk sisekliimalogerit Evikon E2228L

Toetuse eesmärgik on luua ettevõtte juurde üks uus töökohta ja parandada ettevõtte võimekust hoonete energiatõhususe alaste teenuste osutamisel.