Loading...

Suurettevõte

Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivist ja energiamajanduse korralduse seadusest tulenevalt on suurettevõtetel kohustus teostada energiaaudit. Esimene tähtaeg on 5.12.2019 ja seejärel iga nelja aasta järel.

Ettevõtte energiaaudit võib olla sisendiks energiajuhtimissüsteemi ISO 50001 taotlemisel.

Ettevõtete liigitamiseks suuruse järgi on välja töötatud Euroopa Komisjoni mahukad juhendid, kuid lühidalt kokku võttes puudutavad uued nõuded ettevõtteid, kus töötajate arv on ≥ 250 VÕI ettevõtte bilansimaht on > 43 MEUR ja/või müügitulu > 50 MEUR (emaettevõte või konsolideeritud).

Energiaauditi tegemise kohustust ei ole, kui ettevõtte on juurutanud vastavalt Euroopa või rahvusvahelisele standardile sertifitseeritud energia- või keskkonnajuhtimissüsteemi ja asjaomane juhtimissüsteem hõlmab energiaauditit, mille aruanne vastab energiaauditi miinimumnõuetele.