Loading...

Olemasolevad hooned

Olemasolevate hoonete korral on vajalik enne rekonstrueerimist hinnata hetkeolukorda, et kavandada sobivad rekonstrueerimislahendused. Võimalike rekonstrueerimistoetuste taotlemiseks on teatud tegevused kohustuslikud.

Sõltuvalt eesmärgist on soovitav enne rekonstrueerimist läbi viia järgmisi tegevusi:

  1. Energiamärgise väljastamine (vajalik ka kinnisvara müügi korral)
  2. Alarõhutest
  3. Termopildistamine
  4. Sisekliima mõõtmine
  5. Energiaaudit