Loading...

Ülevaatlik ressursiaudit

Ülevaatlik ressursikasutuse analüüs on suunatud ettevõtetele, millel puuduvad eelnevad analüüsid ja/või piisav kindlus ressursisäästuprojektide raames tehtavate investeeringute vajalikkuses ning milles:

  • antakse ülevaade ettevõtte tegevusest ja tulevikuplaanidest
  • kaardistatakse ettevõtte senine ressursikasutus
  • kirjeldatakse potentsiaalseid ressursisäästuvõimalusi
  • kirjeldatakse lühidalt võimalikke ressursisäästuprojekte