Loading...

Taotluste koostamine

Taotlus on kindlate reeglite kohaselt koostatud dokumentide kogum, mis on vaja esitada vastuvõtvale asutusele. Vastuvõttev asutus võib olla nt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) jne.

Hetke või lähitulevikus avanevate taotlusvoorudest võib välja tuua järgmisi: