Loading...

Elamute päikeseenergia analüüs

Arton Energy OÜ ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA sõlmisid lepingu elamutele paigaldatud päikesepaneelide elektritoodangu omatarbe analüüsiks. eesmärgiks on analüüsida elamutele (eramud ja korterelamud) paigaldatud päikesepaneelide elektritoodangut, võrku müüdud ja võrgust ostetud elektri kogust. Töö tulemusena tuuakse välja reaalsete andmete põhjal elektri tarbimise ja PV jaama toodangu profiilid, määratakse omatarbe osakaal ning võrreldaks arvestuslikku ja tegelikku toodangut. Arvestuslik toodang on leitud energiatõhususe metoodika alusel ja täiendavalt viiakse läbi simulatsioonid PVSOL tarkvaraga.