Loading...

Tasuvusuuringud

Tehnilis-majanduslike analüüside järele on vajadus klientidel, kes plaanivad mingit uut objekti või olemasoleva rekonstrueerimist, kuid soovivad eelnevalt läbi arvutada erinevate energiavarustusalternatiivide majandusliku otstarbekuse, sh erinevad taastuvenergeetika lahendused.