Loading...

Avalikud ja ärihooned

Avalike ja ärihoonete korral on vajadus energiaauditi järele erinev ja selles lähtuvalt kujuneb ka auditi sisu. Kohalikud omavalitsused vajavad energiaauditit nt lasteaedade ja koolide rekonstrueerimiseks, mille korral määrab sisu ära võimalikud toetuse tingimused. Ärihoonete korral on soovitav pärast olemasoleva olukorra kaardistamist taandada algolukorra energiakasutus olukorrale, kus on tagatud soovitav sisekliima ja selle baasilt hinnata meetmete majanduslikkus tasuvust. Sellist lähenemist nimetatakse TOTAL CONCEPT meetodiks.

Avalike- ja ärihoonete korral on soovitav kasutada energiaauditite tegemisel dünaamilist simulatsioonitarkvara.