Loading...

Energiatõhusus

Energiatõhususe miinimumnõudeid tuleb järgida hoone püstitamisel ja olulisel rekonstrueerimisel ning hoone vastavust nõuetele hinnatakse ehitusprojekti alusel juba hoone projekteerimisel.

Energiatõhususe miinimumnõuded on kompleksne lähenemine, kus vaadeldakse hoonet tervikuna, st piirete ja tehnosüsteemide koosmõjul peab hoone vastama energiatõhususe miinimumnõuetele.

Hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele tõendatakse energiamärgisega.

Energiatõhususe miinimumnõudeid peavad järgima:
1. väikeelamud
2. korterelamud (sh hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned)
3. büroohooned, raamatukogud ja teadushooned
4. ärihooned (majutus- ja toitlustushooned, teenindushooned)
5. avalikud hooned (v.a loomaaia või botaanikaaia hooned, jäähallid ja  maneežid)
6. kaubandushooned ja terminalid
7. haridushooned
8. koolieelsed lasteasutused
9. tervishoiuhooned

Arton Energy kasutab hoonete energiatõhususe miinimumnõuete tõendamiseks dünaamilist simulatsioonitarkvara IDA Indoot Climate and Energy ehk IDA-ICE.