Loading...

Ressursiaudit

Ettevõtte ressursitõhususe meetme kohta on põhjalik informatsioon Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Auditi ja investeeringute toetustega tegeleb SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ressursiaudit on ettevõttele vajalik investeeringu toetuse taotlemiseks. Ressursiauditi käigus kaardistatakse tootmisprotsess ja tootmises kasutatavad ressursid. Töö tulemuseks on ülevaade võimalikest parendusmeetmetest, mille kohta leitakse investeeringu toetuse jaoks vajalikud vastavus- ja valikukriteeriumid.

Ressursitõhususe meede on ettevõtetele võimalus:

  • asendada olemasolev ebaefektiivne tootmisüksus välja uue kaasaegsema vastu, kui sellega kaasneb piisavas mahus ressursisäästu
  • suurendada ettevõtte tootmisvõimekust tootmisüksuse vahetamisega
  • parendada ettevõtte ressursitõhusust
  • alandada tööjõukulusid (kuigi tööjõukulu ei ole meetme kontekstis ressurss, siis uute seadmete korral on võimalik rakendada IT lahendusi ja automatiseerimist)

On oluline märkida, et tootmismahtude kasvades ettevõtte ressursikasutus absoluutväärtusena üldjuhul suureneb. Seetõttu väljendatakse ressursikasutus toodangu ühiku kohta.