Loading...

Turu-uuringud

Turu-uuringut võib teostada ettevõte ise või tellida teenus konsultandilt. Turu-uuring annab vastused järgmistele küsimustele nagu näiteks:

  • Konkurentsiolukord vaadeldavas energeetikasektoris
  • Peamised konkurendid ja nende majandusnäitajad
  • Hinnanguline turumaht
  • Kliendid
  • Tarnijad
  • Nõudlus ja pakkumine

Turu-uuring annab ettevõttele vastuseid küsimustele, mis aitavad langetada olulisi otsuseid tuleviku strateegiate planeerimisel.