Loading...

Arengukavad

Energiamajanduse arengukavade koostamise kohustus tuleneb kohalikele omavalitsustele seadusandlusest. Samuti on vaja arengukavasid koostada, kui soovitakse teatud investeeringutele toetust, nt kaugküttesüsteemide rekonstrueerimine.