Loading...

Eksperthinnangud

Eksperthinnangud või -arvamused on kliendile vajalikud:

  • saamaks eksperdilt seisukohta mingis vaidlusaluse küsimuse lahendamiseks
  • hinnangu saamiseks mingite probleemide lahendamiseks

Näitena võib tuua:

  • küttesüsteemist eraldunud korteri osaluse suuruse määramine kortermaja küttekulude kompenseerimisel
  • küttesüsteemide erinevate aspektid (nt torude dimensioonimine ümberehitamisel)
  • individuaalse küttekulujaotamise koefitsiendid