Loading...

ETTEVÕTTE RESSURSIAUDIT

Ettevõtte ressursiaudit on vajalik ressursitõhusate seadmete investeeringutoetuse taotlemiseks. Ressursiauditi tulemusena:

  • Määratakse ära põhiressursid
  • Hinnatakse uute tehnoloogiate rakendamise mõju
  • Määratakse ära vajalikud vastavus- ja valikukriteeriumi

 

Meie portfoolios on 18+ ettevõtte energia- ja ressursiauditi