Loading...

HOONE ALARÕHUTEST

Alarõhutesti on abivahend:

  • tõendamaks energiatõhususe arvutuses kasutatud õhulekkearvu väärtust kasutusloa taotluse juurde
  • õhulekkekohtade visualiseerimiseks koos termokaameraga