Loading...

HOONE ENERGEETILINE SIMULATSIOON

Hoone energeetiline simulatsioon annab hoone projekteerimise jaoks vajalikke vastuseid:

  • energiatõhususe miinimumnõuete tõendamiseks
  • energiakasutuse simuleerimiseks
  • kütte, ventilatsiooni- ja jahutusvajaduse määramine
  • siseõhutemperatuurikontroll
  • erinevate lahenduste kulutõhususe hindamine