Loading...

HOONE ENERGIAAUDIT

Hoone energiaaudit on vajalik kavandamaks hoone rekonstrueerimist ja on eelduseks toetuse taotlemisele. Energiaauditi tulemusena:

  • Koostatakse rekonstrueerimispaketid
  • Hinnatakse meetmete maksumust
  • Hinnatakse maksekoormuse muutust elanikele