Loading...

ARTON ENERGY OÜ SAI TOETUST LEADER PROGRAMMIST

Arton Energy OÜ sai toetust LEADER programmist termokaamera, blower-door ehk alarõhutestseadme ja sisekliima logerite soetamiseks:

  • termokaamera Fluke TiS75
  • alarõhutestseade Minneapolis BlowerDoor MiniFan (DakkS kalibreering, anemomeeter Testo425, laptop alus, suitsupliaats
  • 5 temperatuuri, õhuniiskuse ja CO2 mõõtmise ehk sisekliimalogerit Evikon E2228L

Toetuse eesmärgik on luua ettevõtte juurde üks uus töökohta ja parandada ettevõtte võimekust hoonete energiatõhususe alaste teenuste osutamisel