Loading...

Sisekliima mõõtmine

Hooned võivad olla mitmete kasutusotstarvetega (elamud, koolid, lasteaiad jne), millede korral on kehtestatud kas soovituslikud või kohustuslikud sisekliima nõuded:

  • siseõhutemperatuur
  • suhteline õhuniiskus
  • süsihappegaasi sisaldus

Logeritega teostatud mõõtmiste alusel on võimalik hinnata sisekliima vastavust kehtestatud normidele ja nõuetele.