Loading...

Alarõhutest

Olemasoleva hoone õhulekkekohtade hindamiseks on soovitav teostada alarõhutest ja parema tulemuse saamiseks koos termopildistamisega. See võimaldab minimaalsete kuludega parandada defektseid konstruktsioone .