Loading...

Alarõhutest

Hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise üheks osaks on õhulekkearv. Arvutusmetoodika annab vaikeväärtused õhulekkearvu kohta. Siiski on soovitav õhulekkearv määrata alarõhutestiga enne siseviimistluse tegemist. Alarõhutesti tulemusena on võimalik tuvastada õhulekkekohti. Kui alarõhu testi tulemusena saadu õhulekkearv on nt väiksem kui esialgselt energiatõhususe miinimumnõuete arvutuses kasutatud, siis on soovitav teha uued arvutused ja väljastada uus energiamärgis. Tulevikus võib alarõhutesti tegemine olla kohustuslik kasutusloa taotlemiseks, kuna enne kasutusloa taotlemist on vaja teha uus energiamärgis.