Loading...

Energiatõhusus

Hoone kavandamisel on üheks oluliseks aspektiks kulutõhusa energiavarustuslahenduse valik. Kulutõhususe printsiibist lähtudes on välja töötatud energiatõhususe miinimumnõuded.