Loading...

Simulatsioon

Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatakse energiavajaduse arvutamiseks dünaamilist simulatsioonarvutust kasutades nt programmi IDA-ICE.

Simulatsiooni käigus kirjeldatakse ehitusprojekti alusel võimalikult täpselt hoone parameetrid. Kirjeldatud parameetrite alusel:

  • arvutatakse hoone energiavajadus kütteks, ventilatsiooniks, jahutuseks
  • on võimalik leida kadude jaotus (seinad, katus, põrand, aknad, infiltratsioon jne)
  • määrata siseruumide temperatuuritingimused
  • teostada variandiarvutusi optimaalseima tulemuse saavutamiseks

Üldisemalt on hoone energeetiline simulatsioon abivahend parima kuluoptimaalse lahenduse välja töötamiseks ja energiakasutuse optimeerimiseks.